SİYASET EKONOMİ SAĞLIK EĞİTİM YAZARLAR SPOR
 
 
 
 

“4+4+4’DEN VAZGEÇİN”


“Eğitim sisteminin sorunları içinden çıkılmaz halde” diyen Eğitim-İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Hakan Boyar, hükümete 4+4+4 sisteminden vazgeçilerek, zorunlu ve kesintisiz 13 yıllık (1+12) bilimsel, laik ve demokratik bir eğitim yapılması için çağrı yaptı.





Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Mersin Şube Başkanı Hakan Boyar, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) istatistiklerinin AKP iktidarının eğitimde yarattığı yıkımı ortaya koyduğu açıkladı. 

Yaptığı açıklama ile MEB tarafından yayınlanan 2017-2018 Örgün Eğitim İstatistikleri’ni değerlendiren Boyar, açıklanan veriler göre; eğitimde yıllardır acil çözüm bekleyen sorunları bir tarafa bırakan bakanlığın dini eğitimi yaygınlaştırırken; laik, bilimsel, kamusal, çağdaş eğitimden hızla uzaklaşıldığını işaret etti. 
Yayınlanan istatistiklerin, siyasi iktidarın, eğitim sistemi bir yandan gericileştirme öte yandan da tam bir işletme mantığıyla ticarileştirme ve yerelleştirme çalışmalarını hızla sürdürdüğünü ortaya koyduğunu savunan Başkan Boyar, bu duruma tepki gösterdi. 
 
OKULÖNCESİ EĞİTİM GÖZDEN ÇIKARILDI
Özellikle zorunlu ilköğretime başlama yaşının bir yıl erkene alınması ve okulöncesi eğitimin zorunlu eğitimin dışına çıkarılmasının, çocuğun gelişim ve eğitimine ilişkin olumsuz sonuçlarını kısa sürede ortaya çıkardığını dile getiren Boyar, “2011-2012 eğitim öğretim yılında, 5 yaş grubunda okulöncesi eğitimde okullaşma oranı yüzde 65,69 iken, 2012-2013 eğitim öğretim yılında bu oran yüzde 39,72’ye düşmüş, 2013-2014 eğitim öğretim yılında ise ilkokula başlama yaşının 66 aydan 69 aya çekilmesi nedeniyle bir önceki yıla göre çok az bir artışla 42,54’e çıkmıştır. 2016-2017 eğitim öğretim yılında 5 yaş grubu çocukların yüzde 58 bin 79’u okul öncesi eğitim almış bu yıl ise çok az bir artışla yüzde 66.88’de kalmıştır. Okulöncesi eğitimde okullaşma oranı, 4+4+4 düzenlemesiyle birlikte gerilemiştir. 
Okul öncesi eğitimde, okul öncesi çağdaki öğrencilerin zorla ilkokula kaydedilmesi nedeniyle okul ve öğrenci ve öğretmen sayılarında da azalma meydana gelmiştir. 4+4+4 uygulamasından önce 2011-2012 eğitim öğretim yılında 28.625 olan okul öncesi eğitim veren okul sayısı, 2015-2016 eğitim öğretim yılında 27 bin 793’e düşmüştür. 2017-2018 eğitim öğretim yılında ise çok az bir artışla 31 bin 246 olmuştur.

OKULLAŞMA ORANI DÜŞTÜ
Ayrıca eğitimin temel sorunlarından biri olan okullaşma oranlarındaki yetersizlik çözülememiş bir sorun olarak ortada durmaktadır. İstatistiklere göre, ilkokul ve ortaokulda okullaşma oranlarında çok ciddi bir düşüş yaşanmıştır. 2013-2014 eğitim öğretim yılında okullaşma oranı ilkokullarda yüzde 99.57 iken, bu yıl bu oran yüzde 91,54’e düşmüştür. 2013-2014 eğitim öğretim yılında yüzde 99.61 olarak gerçekleşen kız çocuklarının okullaşma oranı ise yüzde 91.68’e gerilemiştir.
Geçtiğimiz yıl yüzde 95.68 olan ortaokullarda okullaşma oranı bu yıl 94.47’ye düşerken, ortaöğretimde yüzde 83.58 oldu” diye konuştu.
 
DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI YÜKSEKTİR
Boyar, MEB’in istatistiklerinin, derslik başına düşen öğrenci sayısının geçen yıllara göre az da olsa düşmekle birlikte, özellikle göç alan illerde hala ortalamanın üstünde kalabalık sınıflar bulunduğunu da ortaya koyduğunu ifade etti.
Resmi okullara bakıldığında, ilkokullarda derslik başına düşen öğrenci sayısı ortalamasının 21, ortaokullarda 24, liselerde ise 21 olduğunu aktaran Boyar, bu durumun kabul edilemez olduğunu söyledi. 

ÇOCUK İŞÇİLİĞİN ÖNÜ AÇILDI
MEB istatistiklerinin, son yıllarda sermayenin kalifiye ve ucuz işgücü ihtiyacına bağlı olarak meslek liselerinin sayısında da artış olduğunu da ortaya koyduğunu belirten Hakan Boyar, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Türkiye genelindeki toplam 11 bin 783 lisenin yaklaşık yarısı yani 4 bin 461’i mesleki ve teknik lisedir. Eğitimde 4+4+4 öncesinde, 2011-2012 eğitim öğretim yılında Türkiye’de sadece 45 özel meslek lisesi varken, son dört yıl içinde kamu kaynaklarıyla yapılan doğrudan destek ve teşvikler sonucunda özel meslek lisesi sayısı ise 383’e çıkmıştır.  
Bu okullarda okuyan öğrenciler daha öğrencilik yıllarından itibaren düşük ücretle işçi olarak çalıştırılmaktadır. “Meslek Lisesi Memleket Meselesi” sloganıyla sermayenin resmi kurumlarla düzenlediği kampanyalar, özel meslek lisesi açacak iş adamlarına öğrenci başına 8 bin liraya varan teşvik verilmesi bütün bunlar ucuz, nitelikli çocuk işçiler yaratmak içindir.
 
“EĞİTİM SİSTEMİ SERMAYENİN ÇIKARLARI DOĞRULTUSUNDA ŞEKİLLENDİRİLDİ”
MEB istatistiklerine göre ülke genelinde, 65 bin 568 okul bulunuyor. 4+4+4 düzenlemesi öncesi 2011-2012 eğitim öğretim yılında 4 bin 664 özel okulda 535 bin 788 öğrenci eğitim görürken, geçtiğimiz yıl 9 bin 555 özel okulda, 1 milyon 204 bin 963 öğrenci eğitim görmüştür. Bu yıl ise 11 bin 694 özel okulda 1 milyon 351 bin 712 öğrenci eğitim gördü.  
Özel okulların sayısı, 2011-2012 eğitim öğretim yılına göre üç katı oranında artmıştır. Ortaya çıkan tablo, AKP hükümetinin eğitim sistemini sermaye sınıfının çıkarları doğrultusunda nasıl şekillendirdiğini ve eğitim sistemindeki ayrışmayı gözler önüne sermektedir. MEB’in istatistikleri, özel okulları doğrudan kamu kaynaklarıyla destekleyen AKP’nin eğitimi kamusal bir hizmet olmaktan çıkarma amacını ortaya koymaktadır.
 
“İMAM HATİP OKULLARINDAKİ ARTIŞ SÜRMEKTE”
4+4+4 düzenlemesiyle birlikte imam hatip ortaokullarının yeniden açılması ve birçok genel lisenin imam hatip lisesine dönüştürülmesiyle, imam hatip okullarında inanılmaz bir artış yaşanmıştır.
MEB’in istatistiklerine göre Türkiye genelinde 2012-2013 eğitim öğretim yılında 1.099 olan imam hatip ortaokulu sayısı geçtiğimiz yıl 2.777’ye, bu yıl 3.286’ya; 708 olan imam hatip lisesi sayısı ise geçtiğimiz yıl 1.408’e, bu yıl 1.605’e çıktı.
İmam hatip lisesi öğrenci sayısı 627 bin 503, imam hatip ortaokulu öğrenci sayısı ise 723 bin 108 oldu. Geçen yıla göre ortaokul ve lise ile birlikte imam hatipli sayısı 1 milyon 291 bin 426’dan 1 milyon 350 bin 611’e yükseldi. Bu sayı AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında 71 bin 100’idi.
Yine imam hatip ortaokullarında görev yapan öğretmen sayısı 31 bin 530’dan 39 bin 356’ya; derslik sayısı ise 22 bin 532’den, 25 bin 163’e çıkmıştır. Derslik ve öğretmen ihtiyacının had safhaya ulaştığı ülkemizde imam hatiplerin öğretmen kadrosu bakımından avantajlı olması dikkat çekicidir.
 
ORTAÖĞRETİMDE ÖĞRENCİLER AÇIK LİSEYE YÖNLENDİRİLİYOR
AKP hükümeti tarafından 4+4+4 düzenlemesi ‘zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılması’ girişimi olarak sunuldu. Oysa MEB’in 2015-2016 istatistikleri ortaöğretim çağındaki çocukların örgün eğitimden koparak açık liseye yönlendiğini ortaya koymuştur. İstatistiklere göre, mesleki açıköğretim lisesi de dahil olmak üzere açıköğretim lisesinde okuyan toplam öğrenci sayısı geçtiğimiz yıl 1.287.249 iken bu yıl 1.395.621’e çıkmıştır. Bu sayı 4+4+4 düzenlemesi öncesi 2011-2012 eğitim öğretim yılında 940 bin 268’di.
Açıköğretim ortaokulunda kayıtlı 191 bin 202 öğrenci sayısını da dikkate aldığımızda, toplam 1 milyon 586 bin 823 öğrenci örgün eğitimden kopmuştur.
İstatistiklere göre geçtiğimiz yıl 541 bin 408 kız öğrenci açıköğretim liselerinde okurken bu yıl bu sayı 582 bin 549’a çıkmıştır. Kız öğrenciler 4+4+4 eğitim sistemiyle birlikte örgün eğitim dışına itilmiştir. Ortaya çıkan tablo zorunlu eğitimin fiilen 4 yıla indirildiğinin göstergesidir.
 
“TAŞIMALI EĞİTİM UYGULAMASINDAKİ ARTIŞ SÜRMEKTE”
6287 Sayılı Yasa hazırlanırken ileri sürülen en önemli gerekçelerden biri de kesintisiz 8 yıllık eğitim nedeniyle kırsal kesimde pek çok köy okulunun işlevsiz kaldığı, fizikî şartların yetersiz olduğu, yatılı bölge okullarına ya da taşımalı eğitim merkezi olan okullara öğrencilerin taşınması için tahsis edilen servislerin uzun mesafeleri kat ettiği ve öğrencilerin bu yolculukta çektiği eziyetler olarak ileri sürülmüştü.
Ayrıca kırsal bölgelerdeki ailelerin küçük kızlarını bu şartlardaki taşımalı eğitime
vermeleri konusunda ciddi şikâyetleri olduğunu ve bu uygulamanın okullaşma, özellikle
de kız çocuklarının eğitimi adına sorunlara kaynaklık ettiği ifade edilmişti. Oysa 2017-2018 eğitim öğretim yılında taşımalı eğitim artarak devam etmiştir.  
2012-2013 eğitim öğretim yılında taşınan öğrenci sayısı 801 bin 708’di. 2013-2014 eğitim öğretim yılında toplam 23 bin 880 okul, 10 bin 551 merkez okula taşınırken taşınan ilkokul ve ortaokul öğrenci sayısı 825 bin 90’a çıkmıştır. 2016-2017 eğitim öğretim yılında, 43 bin 466 okul 11 bin 906 merkez okula taşınmaktayken, taşınan öğrenci sayısı ise 817 bin 799’di. 2017-2018 eğitim öğretim yılında ise toplam 43 bin 405 okul, 12 bin 55 merkez okula taşınmaktadır. Taşınan öğrenci sayısı ise 810 bin 35’tir”.
 
“EĞİTİM SİSTEMİNİN SORUNLARI İÇİNDEN ÇIKILMAZ HALDE”
Sonuç olarak eğitim sisteminin sorunlarını içinden çıkılmaz bir hale geldiğini vurgulayan Eğitim-İş Şube Başkanı Hakan Boyar, bu durumu besleyen en önemli unsur olan 4+4+4 düzenlemesinin kaldırılmasını istedi. Boyar bu sistem yerine; zorunlu ve kesintisiz 13 yıllık (1+12) bilimsel, laik ve demokratik bir eğitim yapılması için hızla çalışmalar başlatılması gerektiğinin altını çizdi. 

   

Yorum Ekle comment Yorumlar (0)

Yapılan yorumlarda IP Bilgileriniz kayıt altına alınmaktadır..!


  HABERCİ GAZETESİ
 

  HABER ARAMA
 
  

  HABERCİ SPOR
 


  BİK İLANLAR
 


  SOSYAL MEDYA
 

 
 

 




sanalbasin.com üyesidir

 
         
ANASAYFA HABER ARŞİVİ KÜNYE İLETİŞİM GİZLİLİK İLKELERİ

 
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
mersinhaberci.com © Copyright 2016-2019 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz, kopyalanamaz, kullanılamaz.

URA MEDYA