SİYASET EKONOMİ SAĞLIK EĞİTİM YAZARLAR SPOR
 
 
 
 

MERSİN KADASTROSUNA 60 YILLIK DÜZELTME!


Mersin’de, Yenişehir, Toroslar, Mezitli ile Çamlıyayla, Erdemli ilçelerinde 36 mahallede 42 bin adet parselde üzerindeki 803 bin dönümlük alanın, 1940’lı yıllara dayanan kadastro çalışmalarında oluşan haritaların, teknik ve hukuki olarak yetersizliğinin giderilmesi için harekete geçildi.

SONER AYDIN

Mersin Kadastro İl Müdürlüğü, merkez ilçeler Yenişehir, Toroslar, Mezitli ile Çamlıyayla ve Erdemli ilçelerinde 1940 yıllarına dayanan kadastro çalışmalarında oluşan haritaların, teknik ve hukuki olarak yetersiz kaldığından dolayı uygulama kabiliyetini kaybettiği ve bu yüzden vatandaşlar ile paydaş kurumların ihtiyaçlarına cevap vermediği için güncelleme çalışmalarına başlayacak.

ANAMUR’DA 10 BİN DÖNÜM 2/B ARAZİSİ OLDU
Konuyla ilgili kamuoyuna bilgi veren Mersin Kadastro İl Müdürü yüksek mühendisi Celalettin Bilgin, müdürlüğün 4’ü merkez olmak üzere toplamda 13 ilçede hizmet verdiğini söyledi. İl olarak Kadastro İl Müdürlüğü’nün ilçe bazlı bitirdiği projeler hakkında konuşan İl Müdürü Bilgin, “Anamur ilçemizde Ardıçlıtaş Mahallesinde yaklaşık 3000 parselde orman arazisi vasfını yitirmiş ve hazineye ait tarım arazisi olarak kullanılan yaklaşık 10 bin dönüm 2/b alanlarında kullanıcı ve hak sahipliği tespiti amaçlı kadastro çalışmaları bitme aşamasına gelmiş olup, 28 Haziran itibariyle askıya çıkartılarak halkımıza ilan edilecektir. 
Yine Anamur ilçemizde 286 parseli kapsayan yaklaşık 2 bin dönümlük alanda 22-a dediğimiz yenileme çalışmaları ve 16 mahallede 6 bin 987 parseli kapsayan yaklaşık 13 bin 575 dönümlük alanda sayısallaştırma çalışmaları yapılmış olup, askıya çıkartılmıştır. 

ERDEMLİ’DE 222 DÖNÜMÜN TAPULARI VERİLMEYE BAŞLANDI
Erdemli ilçesi Sarıyer mahallemizde 161 parseli kapsayan 222 dönümlük alanda geçici 8. Madde uygulaması yapılmıştır. Bu çalışmalarda hedef daha önce kadastro çalışmaları yapılmış olan ve bu çalışmalar sırasında idaremizce genel sınır içerisinde (orman) belirtmesi yapılan ve tapulama harici bırakılmış araziler için; orman idaresi tarafından orman arazisi olmadığı gerekçesi ile orman dışında bırakılan bu tampon bölgelerin zilyetlik esaslarına göre tespiti yapılmış ve hak sahiplerine tapuları verilmeye başlanmıştır. 
Ayrıca Esenpınar mahallemizde de 448 parseli kapsayan 665 dönümlük alanda 2/b çalışması yapılmıştır. Bu çalışmalarımız ile başta Milli Emlak Müdürlükleri olmak üzere halkımız ve paydaş kurumlarımızın hizmetine sunulmuştur. Mut İlçemiz de ise 37 mahallede 32887 parseli kapsayan 247703 dönümlük alanda da 22-a çalışması yapılmış olup, bu çalışmanın diğer bir ayağında Tarsus ilçemizde de 8 mahallede 4600 parsellik alanı kapsayan tüm çalışmalar bitirilmiş ve tapuya tescilleri sağlanmaktadır. Ayrıca yine Tarsus ilçemizde 18 adet mahallede 19228 parseli kapsayan yaklaşık 12500 dönümlük alanda sayısallaştırma çalışmaları tamamlanmış olup tapuya tescilleri yapılmaktadır” dedi.

KADASTRO İLE TAŞINMAZLAR HUKUKİ KİMLİĞE KAVUŞUYOR
İnsan hayatı ve ülkeler için önemini dikkate alındığında, taşınmazların geometrik durumunu ve üzerindeki hak sahibini belirleyerek onları hukuki bir kimliğe kavuşturan, maksimum fayda elde edilebilmesi için altyapı oluşturan kadastro çalışmalarının önemine dikkat çeken Celalettin Bilgin, “Bu çalışmaların amacı devlet güvencesi altında güncel, güvenilir, hukuken geçerli tapu planlarını oluşturmak ve uygulama sonucu elde edilen kadastral mülkiyet haritaların, internet ortamın da Mekânsal Bilgi Sistemine (MEGSİS) aktarılarak uluslararası standartlar da kamu kurum ve kuruluşları ile halkımızın anlık ihtiyaçlarına cevap verecek bir altyapı oluşturmaktır” dedi.

“KADASTRO ÇALIŞMALARI SÜREKLİLİK GEREKTİRMEKTE”
Kadastro çalışmaları sonucu tespit edilen taşınmaz malların, sınırlarının, sahiplerinin ve niteliklerinin zaman içerisinde değişim gösterdiğini dile getiren Kadastro İl Müdürü Bilgin, “Bu dinamik yapı izlenerek güncel hale getirilmezse, kadastro eskiyecek ve değerini yitirecektir. Bu nedenle kadastro çalışmaları süreklilik gerektirmektedir. Kadastronun yaşayan ve devamlılık gerektiren bir hizmet olması, kadastro çalışmaları sonucunda üretilmiş olan tapulama ve kadastro paftalarının teknik nedenlerle olduğu gibi, toplumun sosyoekonomik yapısındaki değişimlere paralel olarak da günün koşullarına ve teknolojisine uygun hale getirilmesi ya da başka bir deyişle yenilenmesi bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. 

ÇAMLIYAYLA VE ERDEMLİ’DE 3329 DÖNÜMLÜK ALAN İÇİN KADASTRO ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR 
Bu bağlamda; Çamlıyayla ve Erdemli ilçelerini de kapsayacak çalışmalarımızla 36 mahallede yaklaşık 42 bin parsel 80 bin 3329 dönümlük alanda 3402 sayılı kadastro kanunun 22 a maddesi kapsamında kadastro güncelleme çalışmaları 08.07.2019 tarihi itibariyle başlanacaktır. Çalışmalarımızda Toroslar İlçemizde Aladağ, Arslanköy, Atlılar, Buluklu, Çopurlu, Değirmendere, Hamzabeyli, Işıktepe, Karaisalı, Kavaklıpınar, Kayrakeşlik, Kepirli, Kerimler, Kızılkaya, Kurudere, Tırtar, Yavca, Yeniköy, Yenişehir İlçemizde Çavak,İnsu, Turunçlu, Uzunkaş, Mezitli İlçesinde Akarca, Cemilli, Demirşık, Kale, Kuyuluk, Kuzucu, Kuzucubelen, Pelitkoyağı, Sarılar, Takanlı, Çamlıyayla İlçemizde Sebil, Erdemli İlçemizde Kumkuyu Ayaş, Kumkuyu Tırtar, Şahna mahallelerinde yapılacaktır.
Bu çalışmalar ihale yöntemiyle gerçekleşecek olup yaklaşık olarak 15 ay da tamamlanması planlanmaktadır. 

60 YILLIK YANLIŞLIKLAR DÜZELTİLİYOR 
Halkımızın ve paydaş kurumlarınızın bu çalışmaları takip etmesi bizim için önem arz etmektedir. Bunun nedeni 1940’li yıllardan başlayarak günümüze kadar yapılmış kadastro (tapulama) çalışmalarındaki ölçü, tersimat, alan hatası, yanlış sınırlandırma, teknik yetersizlikler, zeminle paftanın birbirlerini yansıtmaması gibi birçok hata ve eksikliklerin giderilmesi amaçlanmıştır. Çalışmalarımız bunlarla da sınırlı olmayıp kadastro çalışmalarında ekonomik açıdan önemsiz, orman veya başka sebeplerden kadastrosu yapılmayan alanlarda da kadastro çalışmaları yapılarak kanunlar ve mevzuatlar çerçevesinde hak sahipleri belirlenecektir. Yaptığımız kadastro çalışmaları ile kimliksiz arazilere kimlik kazandırılma, kimliği olan arazilerimizin de günün şartlarına uygun kimlik değiştirme işlemi olarak da ifade edersek yanlış olmaz kanısındayım. Ülkemizde insan ve toprak arasında sağlıklı ilişki kurulmasında, bir başka deyişle mülkiyet hakkının tesis edilmesinde kadastro müdürlükleri anahtar rol üstlenmektedir. Kadastro müdürlükleri bu rolü ‘temel insan hakkı olan mülkiyet hakkını’ devlet güvencesi altına alarak sağlamaktadır. 

SİLİFKE’DE 110 BİN  DÖNÜMLÜK ALANDA HATA VAR
Müdürlüğümüze bağlı; Silifke ilçemizde ise iki ayrı çalışmayla yıllardır beklenen sorunlara çözüm bulmayı planladık. Bunlardan birincisi 20 mahallede 23 bin 500 parsellik 110 bin dönümlük alanda sınırlandırma, ölçü, çizim ve hesaplamalardan kaynaklanan hataları nedeniyle; kadastral harita ve bilgilerinin, teknik sebeplerle yetersiz kalması, uygulama niteliğini kaybetmesi, parsellerde alan hatası görülmesi veya zemindeki sınırların gerçek haritasındaki şeklini yansıtmaması gibi sebeplerden ötürü yaşanan tüm olumsuzlukları 3402 sayılı kadastro kanunun 22 a maddesi kapsamında güncellemeye alarak sorunsuz ve günün şartlarındaki sisteme uygun kadastral mülkiyet haritaları oluşturulacaktır. İkincisi ise Silifke İlçesi idari hudutları içerisinde bulunan Ayaştürkmenli mahallesinde idari yapılanmadan kaynaklı bugüne kadar yapılamayan ve Orman ve tesis kadastrosu yapılması talep edilen bu alan Silifke İlçesi Boynuinceli, Demircili, İmamlı, Karadedeli, Kızılisalı, Hasanaliler, Kavak ve Mara Mahallesi ile Erdemli İlçesi Kumkuyu ve Tırtar Mahallesi ile Mut İlçesi Ballı ve Çömelek Mahallesindeki vatandaşların kullanımında olan bin 500-2 bin metre rakımlı alanda Yaklaşık 16 bin hektarlık bir alanın ve tahminen 8000 parselin kadastrosunun yapılması planlanarak geçmişten günümüze hak sahiplerini belirleyerek vatandaşlarımızın tapularını vermektir. İhale yetkisi müdürlüğümüze verilmiş olup çalışmaların ödeneği geldiğinde zaman kaybetmeden çalışmalara başlamayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

“MERSİN GENELİNDE 1 MİLYON 25 BİN KAYITLI PARSEL VAR”
Harita ve mülkiyet (tapu ve kadastro) bilgilerinin bütün yatırım projelerinin temelini oluşturduğunu ifade eden Bilgin şunları söyledi: “Günümüzde tapu ve kadastro bilgilerinin, araziye ilişkin diğer bütün bilgilerle entegre edilebilecek niteliğe kavuşturulması ve bunu sağlayacak sistemlerin süratle oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bunu için kadastro ve tapu bilgilerinin doğru bir şekilde ve sisteme entegre edilebilir duruma getirilmeleri gereklidir. Bu çalışmalar kapsamında ise Mekânsal Gayrimenkul Sistemi (MEGSİS) sayısal olarak kadastro müdürlüklerinin yerel bilgisayarlarında yer alan. cad tabanlı verilerin merkezi bir sistem üzerinde toplanarak tapu bilgileri ile eşleştirilmesi ve bu bilgilere ihtiyaç duyan paydaş kurum, kuruluş ve belediyeler ile, e-Devlet kapısı üzerinden vatandaşlara sunulması amacıyla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından projelendirilerek hazırlanmış açık kaynaklı bir uygulamada hayata geçirilmiştir. Mersin kadastro il müdürlüğü ve bağlı birimler tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda ise Mersin il genelin de yaklaşık 1 milyon 25 bin kayıtlı parselin yüzde 99.90 gibi bir oranla tapu bilgileri ile kadastro haritalarının entegrasyonu sağlanmış olup, vatandaşlarımız kendi parselleri ile ilgili tüm verileri www.tkgm.gov.tr  adresi üzerindeki parsel sorgulamadan; Milli emlak, belediyeler, tarım il müdürlüğü, orman idaresi gibi paydaş kurumlarımız ise kendilerine sağlanan linkler aracılığı ile bu bilgilere uluslararası standartlarda erişmesi mümkün hale gelmiştir.”

 

   

Yorum Ekle comment Yorumlar (0)

Yapılan yorumlarda IP Bilgileriniz kayıt altına alınmaktadır..!


  HABERCİ GAZETESİ
 

  HABER ARAMA
 
  

  HABERCİ SPOR
 


  BİK İLANLAR
 


  SOSYAL MEDYA
 

  NÖBETÇİ ECZANELER
 
 

 
sanalbasin.com üyesidir

 
         
ANASAYFA HABER ARŞİVİ KÜNYE İLETİŞİM GİZLİLİK İLKELERİ

 
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
mersinhaberci.com © Copyright 2016-2019 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz, kopyalanamaz, kullanılamaz.

URA MEDYA