ン゙ DワNYASININ GヨZワ SEKA LンMANI誰DA


 

Haber Merkezi

Mersin Ticaret ve Sanayi Odas (MTSO) Kasm ay Meclis Toplants, Meclis Bakan Hamit ンzol bakanlnda gerçekletirildi. Meclis üyelerinin gündeminde sektörel sorunlar ve çözüm önerilerinin yan sra kentin devam eden yatrmlar, Çukurova Hava Liman, SEKA Liman ve Serbest Bölge genileme alan gibi konular da yer ald.

Kasm Ay Meclis Toplantsnn açln yapan Bakan ンzol, geçtiimiz günlerde kaybettiimiz ゙ahin Kabaday, Mahir Maya ve Fehime Acr’n vefat dolaysyla basal dileklerini iletti. Gündem maddelerini Meclisin onayna sunan ンzol, ardndan Meclisin bu ayki konuklar, Quick Sigorta Genel Müdür Yardmcs Halil Alaeddinolu ve Finansal Operasyonlar Müdürü Yasemin Ezenerden ile Aksa Çukurova Doalgaz Datm A.゙. Bölge Müdürü Serhat Kasapolu'na söz verdi.

ンlk sözü alan Quick Sigorta Finansal Müdürü Yasemin Ezenerden, kefalet senedi hakknda bilgi aktard. Hazine Müstearl’nn sigorta irketlerine bankalarn verdii teminat mektubu yerine geçen kefalet senediyle ilgili yetkilendirme yaptn bildiren Ezenerden, devletin bankalardan baka alternatifi olmayan firmalara kolaylk salamak adna, kamu ihaleleri de dahil, sigorta irketlerine bu yetkilendirmeyi yaptn söyledi ve uygulamalar hakknda açklamalarda bulundu.

Aksa Çukurova Doalgaz Datm A.゙. Bölge Müdürü Serhat Kasapolu ise, mutfaklarda doalgaz kullanmn arttrmak adna balattklar kampanyann detaylarn paylat. Kampanya kapsamnda mutfaklar için gerekli 900 TL’lik doalgaz tesisatna 9 taksit, balant bedeline ise 3 taksit imkan sunulduunu anlatan Kasapolu, kampanyann gelecek yl da devem edeceini bildirdi. Kasapolu ayrca doalgazn verimli kullanlmasna yönelik bilgiler de aktard.

 

ENGンN: “SEKA LンMANI TERSANEYE DÖNÜ゙TÜRÜLMELン”

Kentin yatrm alanlarn deerlendiren Hasan Engin, medyaya Çukurova Havaliman inaatyla ilgili yansyan olumsuz haberler yerine, süreçle ilgili bilgi içeren haberler görmek istediklerini belirtti. Hava liman üst yap ihalesinde yap-ilet-devret modelinin düünüldüünü anlatan Engin, “Bu model, yapm geciktirecei gibi bitmesini de engelleyebilir” yorumunda bulunarak, bu konuda çalma yaplmasn önerdi.

Taucu’na bir inceleme gezisi düzenlediklerini aktaran Engin, biri SEKA Liman dieri Taucu Liman olmak üzere iki liman bulunduunu belirterek, unlar söyledi:

“SEKA Liman Denizcilik ンletmelerince iletiliyor. Halihazrda Lübnan, Kbrs ve Suriye’ye çalan gemiler olduu gibi, dökme yük gemilerine de hizmet veriyor. Bu liman sahas içinde bir bölümde de tersane alan bulunuyor. Ancak civardaki yazlk sahiplerinin itirazlar sonucunda henüz yaplamad. Dou Akdeniz’de herhangi bir tersane yatrm olmad için, bu yatrmn mutlaka yaplmas gerektiini düünüyorum. Burada ayrca Büyükehir Belediyesine sürekli bir yllna kiralanan Taucu Liman da var. Belediye buray iyi iletebilmek için yatrm yapabilme hedefiyle uzun süreli istiyor. Eer uzun süreli verilmezse, tekrar kiralamamay bile gündemine ald konuuluyor. Bu yatrmlarn mutlaka verimli bir ekilde iletilmesi gerektiini düünüyorum.”

 

KILIÇÇIOミLU: “ンRANLI YATIRIMCILARI MERSンN’E ÇEKMELンYンZ”

Meclis Üyesi Sabahattin Klççolu ise, ンran’da yaanan karklktan bahsederek, ンranl iadamlarnn yaadklar tedirginlik ile Türkiye bata olmak üzere birçok ülkeye sermaye kaymas olduunu ifade etti. Krizi frsata çevirerek, yatrmclarn Mersin’e çekilmesi için çalma yaplmas gerektiini vurgulayan Klççolu, “゙imdiden 500'ün üzerinde ンran sermayeli firma kurulmu durumda. Bu yatrmclar Mersin’e çekebilmek üzere baz çalmalar yapmalyz” dedi.

Serbest Bölge genileme alann da kapsayan bölgeye yaplmas planlanan petrokimya yatrmna da deinen Klççolu, Serbest Bölge’nin Mersin için çok önemli olduunu, genileme alannn mutlaka korunmas gerektiini vurgulad.

 

DAMLA: “BンZ FABRンKALARA KAR゙I DEミンLンZ”

Meclis Üyesi Mehmet Azmi Damla da SEKA Liman ve liman sahasndaki tersane alanna deindi. Tersane yatrmnn kontrol altna alnmamas halinde gemi söküm alanlarna dönüebilecei kaydeden Damla, bu durumun çevreye zararnn olabileceini vurgulad. Serbest Bölge genileme alannn kamuya ait bir alan olduunu, bununla ilgili aratrmalarn sürdürdüünü de belirten Damla, “Biz fabrikalara, üretime kar deiliz. Yatrmlarn insan odakl olmas gerektiine inanyoruz. Ben bu konuda Meclisin görüünü belirtmesini istiyorum” dedi.

 

YERLンKAYA: “YAKIN GEÇMン゙TE FAンZLERDEKン DURUMDAN DOLAYI KAMU BANKALARI TERCンH EDンLMELンDンR”

Meclis Üyesi ンsmail Yerlikaya ise, faizlerin yüksek olduu dönemlerde kamu bankalaryla özel bankalar arasnda 10–12 puan faiz fazlas olduunu hatrlatarak, bu yüksek oranlara ramen bankalarn iletmelere kredi kullandrmaktan imtina ettiklerini, çounlukla da kamu bankalarnn iletmelerin yannda olduunu söyledi. Bankalarn faiz oranlarn düürmesiyle, kamu özel banka arasnda tercih yaplmas durumunda, yakn geçmite yaananlarn unutulmamasn ve tercihin kamu bankalar lehine kullanlmasn arzuladn dile getiren Yerlikaya, Odann varlklarnn iletilmesinde de bunun gözetilmesini arzuladn belirtti.

 

BUCUGE: “MEVDUATIMIZI DEミERLENDンRンRKEN TンTンZ DAVRANIYORUZ”

Meclis Üyesi Yerlikaya’nn kamu bankalarnn tercih edilmesine yönelik talebi üzerine söz aldn vurgulayan Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Cem Bucuge ise, Odann mevduatn deerlendirirken titiz davranmak zorunda olduklarn, çok sayda bankadan teklif alarak süreci yönettiklerini, ancak ve ancak eit teklifler arasnda pozitif ayrmclk yaplabileceini, bu yöntemin dnda teklif almadan mevduat deerlendirme ansnn olmadn belirtti.

 

BOYRAZ: “ÜYELERンMンZE KULLANDIRMAK ÜZERE KREDン TALEP EDンYORUZ”

Meclis Üyesi Mehmet Rza Boyraz ise, geçmi yllarda Odann baz bankalarla anlamalar yaparak üyelere uygun koullarla kredi kullandrldn, çok sayda üyenin küçük miktarda kredilere ihtiyac olduunu belirterek, "Odamz bankalarla görüüp üyelere uygun koullu kredi kullandrmak amacyla protokol yapabilir. Bu sayede üyelerimizin ksa vadeli acil ihtiyaçlar için uygun koullarla kredi kullanmalar salanabilir" dedi.

 

KIZILTAN: “ÜYELERンMンZン DAHA SIK ZンYARET EDELンM”

Son olarak söz alan Yönetim Kurulu Bakan Ayhan Kzltan, geçtiimiz hafta düzenlenen Meslek Komite Bakanlar istiare toplantsnda gündeme gelen konu balklarn vurgulayarak, "Komite Bakanlarmzla yaptmz toplantda ve üyelerimizle yaptmz anketlerde üyelerle daha sk temas kurulmas gerektii sonucu çkt. Meclis Üyeleri olarak bizler üyelerimizi daha çok ziyaret etmeliyiz. Onlarn sorunlarn dinlemeliyiz. Onlarn katlmyla etkinlikler düzenlemeliyiz. Komitelerimizin ve Meclisimizin verimli çalmas demek, Yönetimimizin de verimli çalmas demektir” diye konutu.

Komiteler arasnda toplant katlm oranlarn takip ettiklerini de vurgulayan Kzltan, "Düzenli toplantlarmz yapmamz ve üyelerimizin tam katlmlarn salamamz gerekiyor" diyerek ylsonuna kadar en fazla katlml toplant gerçekletiren ilk üç komiteyle yemek yiyeceklerini belirtti.

24 Kasm Öretmenler Günü dolaysyla yaplan ‘Eitimde ンz Brakanlar Ödül Töreni ve Sunay Akn Söyleisi’ni organize eden 28 No’lu Eitim Komitesi, Eitim ve Kalknma Vakf ile emei geçenlere teekkür eden Kzltan, “Eylül aynda düzenlediimiz Tarm Politikalar Konferansndan sonra yüksek katlml ikinci etkinliimiz oldu. Bu kapsamda Meclis Üyelerimiz Tamer Güner ve Yalçn Balc’ya, Eitim ve Kalknma Vakf Bakanmz Çaatay Güne nezdinde tüm Yönetimine ve emei geçen herkese teekkür ediyorum” dedi.

MTSO Haber Gazetesi’nde Meclis Üyelerinin görülerine yer vermek üzere çalmalara balandna da deinen Kzltan, sektörlerdeki gelimeleri kamuoyuna aktarmak amacyla Meclis Üyelerinin görü ve önerileriyle yürütülen çalmalar içeren röportajlara baladklarn belirtti.

   
Yorum Ekle comment Yorumlar (0)

Yaplan yorumlarda IP Bilgileriniz kayt altna alnmaktadr..!

  HABERCン GAZETESン
 

  HABER ARAMA
 
  

  HABERCン SPOR
 


  BンK ンLANLAR
 


  SOSYAL MEDYA
 

  NヨBETヌン ECZANELER
 
 

 
sanalbasin.com yesidir

 
         
ANASAYFA HABER AR゙ンVン KワNYE ンLETン゙ンM GンZLンLンK ンLKELERン

 
Siteden yararlanrken gizlilik ilkelerini okumanz tavsiye ederiz.
mersinhaberci.com ゥ Copyright 2016-2020 Tm haklar sakldr. ンzinsiz ve kaynak gsterilemeden yaynlanamaz, kopyalanamaz, kullanlamaz.

URA MEDYA